Популярні публікації

пʼятниця, 20 травня 2016 р.

Про гідність вчителя

В сопоставлении с категориями чести, деловой репутации, свободы личности, духовности, морали, нравственности, самоопределения достоинство человека определяется как нравственная позиция сопротивления «давлению жизни», «репрессивности культуры» и «репрессивности социума», которая является отражением сущностной человеческой потребности в уважении со стороны Другого и в самоуважении. А главным подтверждением человеческого достоинства является способность человека стать нужным Другому. Что же касается педагога, то его профессиональное достоинство вполне правомерно определить как готовность к диалогическому взаимодействию с воспитанником, способность стать для него (воспитанника) «значимым Другим».

З автореферату дисертації Рудась Н. К.
"Воспитание профессионального достоинства будущего учителя в процессе обучения дисциплинам предметной подготовки в Вузе"

вівторок, 28 липня 2015 р.

Що з інформатикою в Україні?

Питання щодо статусу інформатики в Україні мене турбувало вже кілька років. Можливо далі буде дещо емоційно і десь упереджено, але наболіло.

Інформатика у системі наук

Існує поділ наук на пиродничі, гуманітарні, математичні, технічні (див. https://uk.wikipedia.org/wiki/Наука), або на природознавчі, суспільні, технічні науки, науки про людину, управлінські науки, логіко-математичні науки (Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – 302 с. С. 21-22).

До яких наук відноситься інформатика – (якщо простіше) наука про роботу з інформацією (див. https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформатика).  Відносили до математичних, часто ставлячи знак «приблизно дорівнює» між математикою й інформатикою. Часто вчителя математики ставали вчителями інформатики. Відносили інформатику до технічних наук. Адже комп’ютер – це технічний пристрій, отже інформатика, яка дорівнює - комп’ютерна наука, це технічна дисципліна. Тому кандидати і доктори технічних наук (не важливо яких спеціальностей) мали переважне право читати інформатичні дисципліни.

Можна віднести інформатику до логіко-математичних наук (за класифікацією Сурміна Ю. П.), які орієнтовані на дослідження законів мислення, форма­лізацію, виявлення кількісних характеристик сущого. Проте де ж тоді її технічна складова та об'єкт вивчення – інформація.
Отже, на мою думку, інформатика не вписується у існуючі класифікації.

вівторок, 24 березня 2015 р.

Досвід навчання у MOOC

MOOC (з англ. англ. Massive open online course) - масові відкриті онлайн-курси [1],
Читаючи статті і записи В.Н. Кухаренка та Бугайчука К., я зацікавилася темою MOOC.  Тривалий час не могла зайнятися цією цим більш ґрунтовно. У мережі натрапила на повідомлення про перші масові онлайн-курси проекту «Prometheus» від викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії.
Проект «Prometheus» використовує EdX - безкоштовну інтернет-платформу масових відкритих інтерактивних курсів, розроблену Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом у травні 2012 року [2]. З цією платформою я не була знайома тому я поставила собі за мету на практиці з'ясувати, що таке MOOC.

четвер, 15 січня 2015 р.

Визначення вимог

Определение требований. Это процесс выяснения, что же должно быть создано. Этот процесс затруднителен. Фактически это настолько трудно, что для разработчиков все еще является обычным делом начать писать код (что довольно просто) раньше, чем они поймут, что этот код должен делать (что значительно сложнее).

Якобсон А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо. СПб.: Питер,2002. 496 с. (С. 140)