субота, 24 травня 2014 р.

Козьма Прутков про дистанційну освіту

Перевіряю список джерел у дипломній роботі. Викликає сумнів запис:
 Прутков К. Понятийний аппарат дистанционного обучения / К. Прутков // Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

Шукаю у Гуглі джерело. Знаходжу книгу:
Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

А на С.10 бачу, чому студент надав авторство розділу "Понятийний аппарат дистанционного обучения" Козьмі Пруткову, а не О.С. Полат :)))