пʼятниця, 30 червня 2017 р.

Чому варто стати програмістом?

Ми не готуємо звичайних програмістів чи системних адміністраторів. Ми створюємо фахівців, які володіють широкими знаннями в галузі та здатні ефективно використовувати комп’ютерні технології в IT-індустрії.


ВАШІ МАЙБУТНІ МОЖЛИВОСТІ
Програмне забезпечення
Фахівець з програмного забезпечення має величезні можливості для успішної кар'єри. Системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій. Ми Вас навчимо розробляти, модернізувати, підтримувати веб-сайти; розробляти пакети спеціальних програм; проектувати інформаційні системи; створювати мобільні додатки.

Комп'ютерний дизайн
Дизайнер – одна з перспективних і затребуваних сучасних професій, яка має широку розгалуженість та високу оплату праці. Ми навчимо Вас комп'ютерному дизайну та комп’ютерній графіці, що дозволить Вам у майбутньому застосовувати набуті знання у найрізноманітніших сферах і галузях. Це може бути графічний чи 3D-дизайн, дизайн інтер'єру чи ландшафтний дизайн, створення 3D-анімацій або Flash-роликів, професійний монтаж фото- та відео-матеріалів.

Комп'ютерні системи та мережі
Фахівець з комп’ютерних мереж і систем – сучасна, цікава, перспективна та високооплачувана спеціальність. Ми навчимо Вас проектувати та налаштовувати комп’ютерні мережі та системи, розробляти мобільні додатки. Навчимо роботі з локальними бездротовими комп’ютерними мережами. Ви зможете працювати в державних установах та підприємствах, правоохоронних органах та військових установах, організаціях транспорту та зв'язку, науково-дослідних інституціях тощо.

Середня освіта (Інформатика)
Професія педагога здавна шанована людьми. Учитель інформатики нині є обґрунтовано затребованою спеціальністю на сучасному ринку праці. Ми навчимо Вас не лише ґрунтовним знанням з методики викладання інформатики у школі, а й з багатьох суміжних дисциплін інформатичного профілю, педагогіки і основ психології.Ви набудете вмінь спілкуватися з учнівським чи студентським колективом та інші професійні навички педагогічної діяльності.

Професійна освіта. Комп`ютернi науки
Професійна освіта дає подвійну перевагу. З одного боку, як професіонал в області комп’ютерних технологій - затребуваність на ринку IT-індустрії, а з іншого боку як інженер-педагогнадає можливість працювати на ринку освітніх послуг у сфері професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Основні вимоги, які пред’являються IT-фахівцям: технічна освіта, широкий кругозір в області нових технологій, знання і вміння за обраним напрямом, англійська мова на рівні читання технічної документації.

понеділок, 26 червня 2017 р.

Затребуваність програмістів на ринку праці

Дані різноманітних досліджень ринку праці, які проводяться в Україні, свідчать про наявність попиту на кваліфікованих програмістів. Так, наприклад, у 2012 р. більшість вакансій у сфері ІТ /Інтернет/Телеком в Україні пропонували на повну зайнятість (96%) і повний робочий день (84%). Віддалену роботу також пропонують досить часто – у 15% випадків, ще 1% припадає нароботу зі змінним графіком (це досить високі показники, порівняно з іншими професійними сферами). Важливим є те, що більшість вакансій у цій сфері, а саме 61%, складають пропозиції для програмістів. У зв'язку з дефіцитом кадрів компанії-роботодавці готові брати на роботу молодих фахівців, адже більшість пропозицій відповідають вимогам до досвіду 1-3 роки. Найчастіше публікують вакансії для фахівців, які володіють затребуваними на ринку мовами програмування та веб-орієнтованими технологіями. Рівень затребуваності професій у сфері програмування становить 0,5 – на одного кандидата дві вакансії.

За даними дослідження Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, протягом кількох років першість у рейтингу найбільш перспективних професій утримують IT-фахівці. Дані були отримані в результаті опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна в листопаді 2015 року. В опитуванні взяли участь 2089 респондентів із різних регіонів України. У порівнянні з 2014 роком у 2015 році престижність професій програміста та ІТ-спеціаліста зменшилася з 45 % до 39 %, проте серед найбільш перспективних професій все одно залишилася на першому місці. Також про попит на ІТ-фахівців в Україні свідчать відомості, що наведені в аналітичній записці Державної служби статистики України «Пропозиція робочої сили та попит на неї» (2016).

Сьогодні основними постачальниками інженерів-програмістів для ІТ-підприємств є вищі навчальні заклади, але вже існує достатньо потужна конкуренція з боку організацій, що надають можливість прослухати один або кілька курсів за невеликий період часу і отримати сертифікат. Для збереження конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг ВНЗ мають забезпечити відповідність навчальних програм вимогам ринку праці і достатню кваліфікацію випускників. У зв’язку з цим, важливим завданням є вивчення цільового ринку праці та вимог роботодавців до професійної підготовки майбутніх інженерів- програмістів. Для розв’язання поставленого завдання необхідно визначити посади, на яких можуть працювати випускники університетів – програмісти. Аналізуючи бази вакансій, ми дійшли висновку, що існує деяка неоднорідність у назвах професій у різних країнах, тому необхідно класифікувати та систематизувати їх.

Джерело: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПРОГРАМІСТА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ ©Круглик В.С. http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5474/1/9.pdf

неділя, 18 червня 2017 р.

Запрошуємо на навчання!

Запрошуємо на навчання!
Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького запрошує на навчання за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки" (програміст), 014 "Середня освіта: Інформатика" (учитель інформатики), 015 "Професійна освіта: Комп'ютерні технології"  (технік-програміст, викладач ПТНЗ) http://mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/3511-2017-06-16-06-46-59.html #вступ2017 #вступінфо #абітурієнту