понеділок, 22 квітня 2019 р.

Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»


Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів закладів вищої освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, представників закладів формальної і неформальної освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів, студентів, фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

13-14 червня 2019 року у Мелітопольському державному педагогічному  університеті імені Богдана Хмельницького відбудеться
Міжнародна науково-практична конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

Метою конференції є стимулювання науково-теоретичних і прикладних досліджень у галузі інформаційних технологій, визначення перспективних напрямів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у науці й освіті, обмін науковою інформацією і практичними здобутками у цій галузі, налагодження партнерських взаємовідносин між закладами освіти, науковими установами і підприємствами ІТ-галузі, заохочення студентської молоді до наукового пошуку.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.     Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
2.     Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
3.     Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
4.     Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
5.     Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
6.     Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.


Офіційні мови конференції українська, англійська, російська.
Форми участі очна, заочна, дистанційна.
Місце проведення конференції: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312.
Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:
-            збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
-            у науковому електронному журналі “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” з безкоштовним присвоєнням дійсного ідентифікатора DOI кожній статті;
-            у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, які не відповідають вимогам конференції.

Для участі у конференції і публікації матеріалів необхідно надіслати на електронну пошту conferinf@gmail.com:
1.       Заявку на участь у конференції.
2.       Текст статті або тез доповіді, оформлений згідно вимог видання, до якого надається публікація.
3.       Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску та друк тез доповіді (у випадку подання публікації до збірки тез).

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 15 ТРАВНЯ 2019 р.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Документи надсилаються електронною поштою трьома файлами (один – заявка, другий – стаття, третій – копія квитанції). Назва файлів за прізвищем першого автора (наприклад, Іванов_ІП_заявка.doc, Іванов_ІП_стаття.doc, Іванов_ІП_квитанція.doc).
Після отримання матеріалів Оргкомітет протягом трьох днів відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз.
З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити  організаційний внесок у розмірі 60 грн. та додатково за друк статті.
Вартість друку статті  у збірнику матеріалів конференції – 25 гривень за сторінку (повну й неповну). На одну наукову працю у збірнику надсилається один примірник збірника наукових праць на адресу, яку було вказано у заявці учасника конференції. Пересилка матеріалів конференції буде відбуватися за рахунок авторів. Для отримання додаткових збірників наукових праць необхідно сплатити додатково їх вартість у розмірі 60 гривень за кожний примірник.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:
Обсяг тез: від 4 повних сторінок тексту.
Вимоги до оформлення: формат аркушу А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, через 1,5 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах: 1) назва статті (по центру, шрифт – всі великі, напівжирний); 2) прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) (до правого краю, шрифт – курсив); 3) назва організації, місто, в якому вона розташована; 4) анотація українською мовою (до 200 символів); 5) ключові слова (5-7 слів); 6) текст доповіді, вирівняний за шириною, абзацний відступ – 1,25 см; 7) список літератури.
У тексті статті посилання на джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [5, с. 115].
Рисунки: Рис.1. Назва – по центру, шрифт – звичайний.
Таблиці: Таблиця 1 – до правого краю; шрифт – звичайний; Назва таблиці – по центру, шрифт – звичайний. Інший спосіб оформлення літератури, рисунків і таблиць не допускається.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

НАЗВА ТЕЗ
П.І.Б. (повністю)
науковий ступінь, вчене звання, посада
найменування установи

Анотація. До 200 символів українською мовою
Ключові слова. 5–7слів

Текст тез.

Література
1.        Список джерел, оформлений згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ НАУКОМЕТРИЧНОМУ ЖУРНАЛІ UKRAINIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGY”

Учасникам конференції пропонується БЕЗКОШТОВНО опублікувати статтю у рецензованому науковому часописі “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology”. Кожна стаття безкоштовно отримує ідентифікатор DOI.
Журнал індексується у: міжнародному каталозі журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ) і міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International (входить до ICI Masterlist 2017).
Для публікації необхідно на електронну пошту conferinf@gmail.com надіслати текст статті, оформлений згідно вимог журналу (див. https://bit.ly/2LBpbXa). Стаття рекомендується до друку після проходження процедури рецензування і доопрацювання (у випадку необхідності).

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ „НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА”
Учасники конференції можуть подати статтю до фахового наукового видання з педагогічних наук „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка” (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1, наказ МОН науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).
Для публікації необхідно на електронну пошту conferinf@gmail.com надіслати текст статті згідно вимог (див. https://bit.ly/2NoynSI). Відшкодування вартості друку фахової статті (55 гривень за сторінку) здійснюється окремо після проходження експертизи та рекомендації до друку.
Учасники конференції отримають програму і сертифікат учасника, а також збірку тез доповідей (у випадку замовлення). У випадку заочної або дистанційної участі матеріали будуть надіслані протягом двох місяців на адресу, вказану у заявці.
За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції за електронною адресою conferinf@gmail.com та номером мобільного телефону +380683755299 Постильна Олена Олексіївна.
Оплата проїзду та проживання – за рахунок учасників.
Про приїзд переконливо просимо повідомити заздалегідь.

Заявка учасника конференції
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»
Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Місце роботи/навчання

e-mail

Мобільний телефон

Секція для участі

Тема доповіді

Вид публікації (тези доповідей, електронне видання, фахове видання)

Форма участі у конференції (пленарна доповідь, секційна доповідь, заочна участь, слухач)

Номер відділення «Нової пошти» для пересилання матеріалів конференції

Потрібне бронювання місць
(так або ні)


Детальніше за посиланням https://docs.google.com/document/d/1ijMDahKKfeMDpZSL3lly0ma2E7X0fnwwhHsG0H8TIao

Немає коментарів:

Дописати коментар